انواع برنج در ایران و سراسر دنیا

انواع برنج در ایران و در سراسر دنیا

انواع برنج گقته می‌شود که بیش از ۴۰۰۰۰ نوع برنج کشت شده وجود دارد (گونه علفی Oryza sativa//9). اما تعداد دقیق آن غیر قطعی و متغیر است. بیش از ۹۰۰۰…